• Αρχική
  • Το Σχολείο μας
  • Ωράρια Λειτουργίας

Ωράρια Λειτουργίας Σχολείου

Το κανονικό ωράριο λειτουργίας του σχολείου είναι το πιο κάτω:

Ωράριο Λειτουργίας Σχολείου