• Αρχική
  • Το Σχολείο μας
  • ΥΣΕΑ (Σύμβουλος)

Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

Στο Σχολείο μας οι Καθηγήτριες Σ.Ε.Α. συνεργάζονται στενά με τη Διεύθυνση και τους διδάσκοντες Καθηγητές/τριες καθώς και με άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες και αρμόδιους φορείς, ώστε η παροχή βοήθειας προς τους μαθητές/τριες να είναι όσο το δυνατό πληρέστερη. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι κατά τις συνεντεύξεις, τα θέματα συζήτησης τυγχάνουν της απαραίτητης εχεμύθειας.

Με βασική αρχή την ιδιαιτερότητα του κάθε ατόμου, τις δυνατότητες και την ελευθερία της βούλησής του, ο/η Υ.Σ.Ε.Α. προσπαθεί να βοηθήσει τους μαθητές:
  • Να γνωρίσουν εξελικτικά και να αποδεχτούν τον εαυτό τους με απώτερο στόχο να διαμορφώσουν υγιείς στάσεις ζωής.
  • Να προσαρμοστούν στο σχολικό περιβάλλον με στόχο την εκπαιδευτική και κοινωνική τους πρόοδο και εξέλιξη.
  • Να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν τη λήψη ορθολογιστικών αποφάσεων, είτε αυτές αφορούν εκπαιδευτικά/επαγγελματικά είτε προσωπικά θέματα.

Ο θεσμός του Καθηγητή Σ.Ε.Α. έχει μεγάλη σημασία καθώς ο ρόλος και η αποστολή του είναι η παροχή βοήθειας όσον αφορά προσωπικά, εκπαιδευτικά ή επαγγελματικά θέματα που απασχολούν τους μαθητές/τριες.

Υπεύθυνες για τη φετινή σχολική χρονιά είναι η  κ. Σιακαλλή Νικολέττα και η κ. Κόμπου Άντρη.

Μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας σχολείου και οικογένειας, οι Σύμβουλοι δέχονται επισκέψεις από γονείς και κηδεμόνες που θέλουν να συζητήσουν θέματα που αφορούν τα παιδιά τους. Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία προτρέπονται οι γονείς και κηδεμόνες να τηλεφωνούν εκ των προτέρων για διευθέτηση μέρας/ ώρας επίσκεψης (τηλ. 22382665).

Κατά τη φετινή σχολική χρονιά η κατανομή τμημάτων κατά Σύμβουλο-Καθηγήτρια  είναι η εξής:

ΣΙΑΚΑΛΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

Καθημερινά

ΚΟΜΠΟΥ ΑΝΤΡΗ

Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη

Α11, Α23, Α24, Α32, Α42, Α43

Α21, Α22, Α31, Α41

Β11, Β22, Β23, Β24, Β25, Β32, Β42, Β43

Β12, Β21, Β31, Β41

Γ11, Γ22, Γ23, Γ24, Γ32, Γ42

Γ12, Γ21, Γ31, Γ41

Πιστεύοντας πως οι κοινές μας προσπάθειες θα βοηθήσουν τους μαθητές και τις μαθήτριές μας ευχόμαστε όπως η φετινή σχολική χρονιά να είναι ιδιαίτερα παραγωγική και επιτυχημένη.

Για να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (Υ.Σ.Ε.Α.) του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ακολουθείστε αυτό τον σύνδεσμο.