• Αρχική
  • Το Σχολείο μας
  • ΥΣΕΑ (Σύμβουλος)

Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

Στο Σχολείο μας οι Καθηγήτριες Σ.Ε.Α. συνεργάζονται στενά με τη Διεύθυνση και τους διδάσκοντες Καθηγητές/τριες καθώς και με άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες και αρμόδιους φορείς, ώστε η παροχή βοήθειας προς τους μαθητές/τριες να είναι όσο το δυνατό πληρέστερη. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι κατά τις συνεντεύξεις, τα θέματα συζήτησης τυγχάνουν της απαραίτητης εχεμύθειας.

Με βασική αρχή την ιδιαιτερότητα του κάθε ατόμου, τις δυνατότητες και την ελευθερία της βούλησής του, ο/η Υ.Σ.Ε.Α. προσπαθεί να βοηθήσει τους μαθητές:
  • Να γνωρίσουν εξελικτικά και να αποδεχτούν τον εαυτό τους με απώτερο στόχο να διαμορφώσουν υγιείς στάσεις ζωής.
  • Να προσαρμοστούν στο σχολικό περιβάλλον με στόχο την εκπαιδευτική και κοινωνική τους πρόοδο και εξέλιξη.
  • Να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν τη λήψη ορθολογιστικών αποφάσεων, είτε αυτές αφορούν εκπαιδευτικά/επαγγελματικά είτε προσωπικά θέματα.

Ο θεσμός του Καθηγητή Σ.Ε.Α. έχει μεγάλη σημασία καθώς ο ρόλος και η αποστολή του είναι η παροχή βοήθειας όσον αφορά προσωπικά, εκπαιδευτικά ή επαγγελματικά θέματα που απασχολούν τους μαθητές/τριες.

Υπεύθυνες για τη φετινή σχολική χρονιά είναι η  κ. Λευκή Χατζητοφή (Β.Δ.Α΄) και η κ. Πατρίτσια Φαίδωνος.

Μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας σχολείου και οικογένειας, οι Σύμβουλοι δέχονται επισκέψεις από γονείς και κηδεμόνες που θέλουν να συζητήσουν θέματα που αφορούν τα παιδιά τους. Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία προτρέπονται οι γονείς και κηδεμόνες να τηλεφωνούν εκ των προτέρων για διευθέτηση μέρας/ ώρας επίσκεψης (Λευκή Χατζητοφή τηλ. 22552772 και Πατρίτσια Φαίδωνος τηλ. 22552784).

Κατά τη φετινή σχολική χρονιά η κατανομή τμημάτων κατά Σύμβουλο-Καθηγήτρια  είναι η εξής:

ΛΕΥΚΗ ΧΑΤΖΗΤΟΦΗ

ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ ΦΑΙΔΩΝΟΣ

Α12,  Α41,  Α43

Α11,  Α21,  Α22,  Α23,  Α24,

Α31,  Α32,  Α42

Β23,  Β43,  Β61

Β11,  Β21,  Β22,  Β24, 

Β31,  Β32,  Β41,  Β42

Γ23,  Γ31,   Γ42      

Γ11,  Γ12,   Γ21,  Γ22,

Γ41,  Γ43

Πιστεύοντας πως οι κοινές μας προσπάθειες θα βοηθήσουν τους μαθητές και τις μαθήτριές μας ευχόμαστε όπως η φετινή σχολική χρονιά να είναι ιδιαίτερα παραγωγική και επιτυχημένη.

Για να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (Υ.Σ.Ε.Α.) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ακολουθείστε αυτό τον σύνδεσμο.