• Αρχική
  • Το Σχολείο μας
  • Σχεδιάγραμμα Σχολείου

Σχεδιάγραμμα Ισογείου και Ορόφου Σχολείου 2023-2024

Σχεδιάγραμμα Ισογείου 2023 2024Σχεδιάγραμμα Ορόφου 2023 2024Σχεδιάγραμμα Ισογείου (Σχολική Χρονιά 2023-2024)  pdffileicon30x30
Σχεδιάγραμμα Ορόφου (Σχολική Χρονιά 2023-2024)  pdffileicon30x30