Ωράρια Λειτουργίας Σχολείου

Το κανονικό ωράριο λειτουργίας του σχολείου είναι το πιο κάτω:

Ωράριο Λειτουργίας Σχολείου