• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης
  • Γενικός Βαθμός Πρόσβασης / Κατάταξης για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας 2023 - Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων για Εισαγωγή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας 2023

Γενικός Βαθμός Πρόσβασης / Κατάταξης για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας 2023 - Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων για Εισαγωγή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας 2023

Ανακοίνωση