• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης
  • Ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης 2023, για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας

Ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης 2023, για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας

Ανακοίνωση