• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Μαθητικοί Διαγωνισμοί
  • Προκήρυξη Διαγωνισμού «Σχολικά Παραδείγματα Καλής Πρακτικής σε Θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου» τη σχολική χρονιά 2023-2024

Προκήρυξη Διαγωνισμού «Σχολικά Παραδείγματα Καλής Πρακτικής σε Θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου» τη σχολική χρονιά 2023-2024

Εγκύκλιος