• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Μαθητικοί Διαγωνισμοί
  • Διαγωνισμός Νέας Ελληνικής Γλώσσας «Να ιδώ ποιος είμαι ζύγωσα και πούθε / το χώμα μου κρατά…» (Κ. Χαραλαμπίδης) «50 χρόνια μετά η πατρίδα ακόμη πονά, αλλά ο αγώνας συνεχίζεται»

Διαγωνισμός Νέας Ελληνικής Γλώσσας «Να ιδώ ποιος είμαι ζύγωσα και πούθε / το χώμα μου κρατά…» (Κ. Χαραλαμπίδης) «50 χρόνια μετά η πατρίδα ακόμη πονά, αλλά ο αγώνας συνεχίζεται»

Εγκύκλιος