Διαδικτυακή παρουσίαση Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών του ΤΕΠΑΚ, 26 Μαρτίου 2021 στις 18:00

Πρόσκληση Διαδικτυακής παρουσίασης Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών του ΤΕΠΑΚ, 26 Μαρτίου 2021 στις 18:00  pdffileicon20x20
Διαδικτυακή Παρουσίαση Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών - Teams Live Meeting  pdffileicon20x20

%MCEPASTEBIN%