• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Ημερίδες-Σεμινάρια-Συνέδρια
  • Διαδικτυακή Ενημέρωση - Σπουδάζω στο Πανεπιστήμιο Κύπρου - Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021 μεταξύ 17:00-19:00

Διαδικτυακή Ενημέρωση - Σπουδάζω στο Πανεπιστήμιο Κύπρου - Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021 μεταξύ 17:00-19:00

Πρόσκληση Διαδικτυακής Ενημέρωσης - Σπουδάζω στο Πανεπιστήμιο Κύπρου - Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021 μεταξύ 17:00-19:00  pdffileicon20x20
Διαδικτυακή Ενημέρωση - Σπουδάζω στο Πανεπιστήμιο Κύπρου - Zoom Live Event  pdffileicon20x20