Διαδικτυακή Συνάντηση Γνωριμίας Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Κύπρου, την Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021, 16:00 - 18:00

Πρόσκληση Διαδικτυακής Συνάντησης Γνωριμίας Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Κύπρου, την Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021, 16:00 - 18:00  pdffileicon20x20
«Συνάντηση Γνωριμίας ΠΟΛ Σχολής» Meeting Registration - Zoom  pdffileicon20x20