Διοργάνωση ημερίδας Youth Tech Fest 2023 το Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2023 μεταξύ 09:00πμ - 5:00μμ στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Ανακοίνωση