Συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Sci-Tech Challenge» του Junior Achievement Cyprus για το έτος 2023-2024

Εγκύκλιος