Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Skills Clubs - Δεξιότητες νέων για τον 21ο αιώνα», για το σχολικό έτος 2023 – 2024

Εγκύκλιος