• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Εγκύκλιοι ΥΠΠΑΝ
  • Εγγραφές για το 4ο Διεθνές Συνέδριο: «Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία: Μετατοπίσεις στην Ψηφιακή Μάθηση» Registration for the 4th International Conference on Literacy and Contemporary Society: Transitions in Digital Learning

Εγγραφές για το 4ο Διεθνές Συνέδριο: «Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία: Μετατοπίσεις στην Ψηφιακή Μάθηση» Registration for the 4th International Conference on Literacy and Contemporary Society: Transitions in Digital Learning

Εγγραφές για το 4ο Διεθνές Συνέδριο: «Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία: Μετατοπίσεις στην Ψηφιακή Μάθηση» Registration for the 4th International Conference on Literacy and Contemporary Society: Transitions in Digital Learning