• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Ανακοινώσεις Σχολείου
  • Υποτροφίες της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου (Θ.Σ.Ε.Κ.) σε τελειόφοιτους Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης (Γενικής και Τεχνικής) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021- 2022

Υποτροφίες της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου (Θ.Σ.Ε.Κ.) σε τελειόφοιτους Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης (Γενικής και Τεχνικής) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021- 2022

Υποτροφίες της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου (Θ.Σ.Ε.Κ.) σε τελειόφοιτους Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης (Γενικής και Τεχνικής) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021- 2022