• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Ανακοινώσεις Σχολείου
  • Ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας για την κατανομή θέσεων και για τις προκαταρκτικές εξετάσεις των υποψηφίων για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές 2021-2022

Ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας για την κατανομή θέσεων και για τις προκαταρκτικές εξετάσεις των υποψηφίων για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές 2021-2022

Ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας για την κατανομή θέσεων και για τις προκαταρκτικές εξετάσεις των υποψηφίων για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές 2021-2022