• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Ανακοινώσεις Σχολείου
  • Ανακοίνωση για συμπλήρωση Δήλωσης επιλογής μαθημάτων Α' Λυκείου και Δήλωσης επιλογής κατεύθυνσης και μαθημάτων Β' και Γ' Λυκείου - Πιθανή συμμετοχή σε εξετάσεις μετάταξης

Ανακοίνωση για συμπλήρωση Δήλωσης επιλογής μαθημάτων Α' Λυκείου και Δήλωσης επιλογής κατεύθυνσης και μαθημάτων Β' και Γ' Λυκείου - Πιθανή συμμετοχή σε εξετάσεις μετάταξης

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα απαραίτητα έγγραφα για την Δήλωση επιλογής μαθημάτων Α' Λυκείου καθώς και την Δήλωση επιλογής κατεύθυνσης και μαθημάτων Β' και Γ' Λυκείου - Πιθανή συμμετοχή σε εξετάσεις μετάταξης για τους μαθητές και μαθήτριες της Α' Λυκείου:


Ανακοίνωση για Δήλωση επιλογής μαθημάτων Α' Λυκείου  pdffileicon20x20  pdffileicon30x30
Δήλωση επιλογής κατεύθυνσης και μαθημάτων Β' και Γ' Λυκείου - Πιθανή συμμετοχή σε εξετάσεις μετάταξης  pdffileicon20x20   pdffileicon30x30