• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Ανακοινώσεις Σχολείου
  • Κ118-Μ41 Πρόγραμμα Λειτουργίας Του Σχολείου την Παρασκευή, 15.11.2019 – Εκδήλωση για την καταδίκη του ψευδοκράτους και εκδήλωση μνήμης και τιμής Πολυτεχνείου

Κ118-Μ41 Πρόγραμμα Λειτουργίας Του Σχολείου την Παρασκευή, 15.11.2019 – Εκδήλωση για την καταδίκη του ψευδοκράτους και εκδήλωση μνήμης και τιμής Πολυτεχνείου

Κ118-Μ41 Πρόγραμμα Λειτουργίας Του Σχολείου την Παρασκευή, 15.11.2019 – Εκδήλωση για την καταδίκη του ψευδοκράτους και εκδήλωση μνήμης και τιμής Πολυτεχνείου