Εγγραφή / επιβεβαίωση εγγραφής των μαθητών/μαθητριών Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, για τη σχολική χρονιά 2023 - 2024 (Ανακοίνωση ΥΠΑΝ)

Εγγραφή / επιβεβαίωση εγγραφής των μαθητών/μαθητριών Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, για τη σχολική χρονιά 2023 - 2024  pdffileicon20x20
Πύλη Ηλεκτρονικής Επιβεβαίωσης Εγγραφών  linkfileicon20x20