• Αρχική
  • Εγγραφές
  • Ηλεκτρονική Επιβεβαίωση Εγγραφής
  • Οδηγίες Χρήσης της Πύλης Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μαθητών/Μαθητριών από το Σχολείο - Ηλεκτρονική Επιβεβαίωση Εγγραφής μαθητών/μαθητριών Μέσης Εκπαίδευσης για τη σχολική χρονιά 2023 -2024

Οδηγίες Χρήσης της Πύλης Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μαθητών/Μαθητριών από το Σχολείο - Ηλεκτρονική Επιβεβαίωση Εγγραφής μαθητών/μαθητριών Μέσης Εκπαίδευσης για τη σχολική χρονιά 2023 -2024

Εγκύκλιος