• Αρχική
  • Δράσεις
  • Προγράμματα Ανακύκλωσης

Προγράμματα Ανακύκλωσης που λειτουργούν στο σχολείο

Στο σχολείο μας λειτουργούν τα πιο κάτω προγράμματα ανακύκλωσης:

  • "Τηγανοκίνηση": είναι ένα εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων λαδιών, το οποίο εφαρμόζεται με επιτυχία σε πολλά σχολεία. Μέσω του προγράμματος, τα χρησιμοποιημένα λάδια - ένα πολύ βλαβερό απόβλητο - που καταστρέφει τους υδροφορείς, ρυπαίνει το έδαφος και βουλώνει σωλήνες και αποχετευτικά συστήματα, μετατρέπονται σε καύσιμα, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη και την πρόοδο. Τα χρησιμοποιημένα λάδια μπορούν να μεταφέρονται από το σπίτι στο σχολείο μέσα σε μπουκάλια και να παραδίδονται στο εργαστήριο Χημείας (Αίθ. 4) ή στις καθαρίστριες του σχολείου.

  • Ανακύκλωση πωμάτων: η συλλογή πωμάτων γίνεται σε συνεργασία με τον σύνδεσμο "Ανάσα Ζωής" με στόχο την προσφορά βοήθειας σε άτομα με κινητικά προβλήματα. Μπορεί να γίνεται συλλογή πωμάτων στο σπίτι ή στην τάξη και ακολούθως να μεταφέρονται στο εργαστήριο Χημείας. Από τη συλλογή πωμάτων που έγινε την προηγούμενη χρονιά, έγιναν δωρεά στο σχολείο δύο τροχοκαθίσματα, τα οποία χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες μαθητών του σχολείου.002

  • Ανακύκλωση πλαστικών μπουκαλιών: στην είσοδο του σχολείου υπάρχει μεγάλος κάδος ανακύκλωσης πλαστικών μπουκαλιών και PMD για μπουκάλια νερού και κουτιά από χυμούς.

  • Ανακύκλωση χαρτιού: στην είσοδο του σχολείου υπάρχει κάδος συλλογής άχρηστου χαρτιού.

  • Ανακύκλωση μπαταριών: στην Γραμματεία του σχολείου υπάρχει ειδικό δοχείο για τοποθέτηση χρησιμοποιημένων μπαταριών.