Δεύτερη Αιμοδοσία Μαθητών/ριών Γ' Λυκείου (10.03.2021)